İnfeksion xəstəliklər üzrə beynəlxalq simpoziumunda iştirak (Vyana, Avstriya), PZR texnologiyasının banisi, Nobel mükafatçısı Dr. Keri Mullis ilə görüş

Beynəlxalq İnfeksion xəstəliklər üzrə simpoziumunda iştirak, PCR texnologiyasının qurucusu ilə görüş – Dr. Keri Mullis, Nobel mükafatçısı

Dr. Keri Mullis, Nobel mükafatçısı
Dr. Mais Sailov, LABSERVIS LTD şirkətinin prezidenti
Etibar Sailov, Köln Universiteti, Tibb Fakültəsi