Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Mərkəzi Referans Laboratoriyası
– «açar təhvili» layihə, 750 kv.m